پروژه‌ها

پروژه تجاری مسکونی اوج

پروژه تجاری مسکونی اوج

مشاهده بیشتر
پروژه تجاری مسکونی عمیق

پروژه تجاری مسکونی عمیق

مشاهده بیشتر
پروژه مسکونی ۲۱۶ واحدی مهرورزان نواندیش

پروژه مسکونی ۲۱۶ واحدی مهرورزان نواندیش

مشاهده بیشتر
پروژه مسکونی ۱۶۸ واحدی پایه بلند سازان ابنیه

پروژه مسکونی ۱۶۸ واحدی پایه بلند سازان ابنیه

مشاهده بیشتر
پروژه ۱۴۴ واحدی پایه بلند سازان ابنیه

پروژه ۱۴۴ واحدی پایه بلند سازان ابنیه

مشاهده بیشتر

ابتکار و خلاقیت از ویژگی‌های کادر فنی پایه بلند سازان ابنیه است. اگر ایده‌ای دارید خوشحال خواهیم شد راجع به آن صحبت کنیم.