پروژه تجاری مسکونی عمیق

امکانات پروژه

توضیحات اضافی پروژه

جزییات پروژه

موقعیت: بجنورد، ۱۷ شهریور
زیربنای ناخالص: ۳۵۰ متر مربع
تعداد واحد: ۳
تعداد سقف: ۵
طبقات مسکونی: ۴