پروژه مسکونی ۲۱۶ واحدی مهرورزان نواندیش

جزییات پروژه

موقعیت: گلستان شهر بجنورد
زیربنای ناخالص: ۲۲۵۰۰ متر مربع
تعداد واحد: ۲۱۶
تعداد بلوک: ۱۸
تعداد سقف: ۵
طبقات مسکونی: ۴
طبقات پارکینگ: ۱
آسانسور: ۱ در هر بلوک