پروژه ۱۴۴ واحدی پایه بلند سازان ابنیه

جزییات پروژه

موقعیت: گلستان شهر بجنورد
زیربنای ناخالص: ۱۵۰۰۰ متر مربع
تعداد واحد: ۱۴۴
تعداد بلوک: ۱۲
تعداد سقف: ۵
طبقات مسکونی: ۴
طبقات پارکینگ: ۱
آسانسور: ۱ در هر بلوک