پروژه مسکونی ۱۶۸ واحدی پایه بلند سازان ابنیه

جزییات پروژه

موقعیت: کوی وحدت شیروان
زیربنای ناخالص: ۲۴۰۰۰ متر مربع
تعداد واحد: ۱۶۸
تعداد بلوک: ۲۸
تعداد سقف: ۴
طبقات مسکونی: ۳
طبقات پارکینگ: ۱
آسانسور: ۱ در هر بلوک